Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TAXATION OF RECYCLING AS AN ENVIRONMENTAL MEASURE

Vergi Sorunları Dergisi , vol.45, no.412, pp.90-102, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Is Possible Budgeting without Planning? A Recent Review of Turkey

9. International GAP Summit Scientific Research Congress, Adıyaman, Turkey, 1 - 03 July 2022

Evaluation of Power of the Purse in Legislative Body in Turkey

9. International GAP Summit Scientific Research Congress, Adıyaman, Turkey, 01 July 2022

Vergi ve Eşitlik İlkesi İlişkisi: İktidar ve Halk Arasındaki Zımni Anlaşma

3rd International Gobeklitepe Social and Humanities Congress, Şanlıurfa, Turkey, 01 October 2021, pp.138-139

Effects of Internet Technology on The Power of The Purse

Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies - VI, Beyrut, Lebanon, 20 September 2021, pp.122-127

Ability to Pay Principle: Assessments on Classification of Taxes

7th International Conference on Social Sciences & Humanities, Muş, Turkey, 18 September 2021, pp.187-194

Olağanüstü Bütçeleme: Kurtuluş Savaşı Örneği

International Asian Congress on Contemporary Sciences - IV, Baku, Azerbaijan, 26 June 2020, pp.153-161

The Impact of Refugees on Income Inequality in Turkey: A Review at the Level of the Sub Regions

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Kemer-Antalya, Turkey, 10 May - 14 October 2017, pp.97-100 Sustainable Development

The Debt Burden Distribution Issue Between Intergenerations

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 September 2016

Economic Impacts of International Terrorism Based Migration Movements

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Japonya Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı

in: Sosyal Güvenlik Finansmanı Seçilmiş Ülke Uygulamaları, Yoruldu Mutlu, Saraç Özgür, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.557-569, 2023

Mali Kural Uygulamaları ve Hazine İlişkisi

in: Teoride ve Uygulamada Hazine, Haluk Egeli, Ahmet Özen, Ayşe Günay Bekar, Editor, Kitapana Yayınevi, İzmir, pp.221-240, 2023

Devlet Borçlanmasında Sağlanan Menfaatle ve Garantiler

in: Devlet Borçları, Kamil Tüğen, Haluk Egeli, Ahmet Özen, Editor, Kitapana Yayınevi, İzmir, pp.108-128, 2023

Hazine-Merkez Bankası İlişkileri ve Merkez Bankasının Bağımsızlığı

in: Teoride ve Uygulamada Hazine, Haluk Egeli, Ahmet Özen, Ayşe Günay Bekar, Editor, Kitapana Yayınevi, İzmir, pp.185-220, 2023

Transfer Fiyatlandırmasıyla Mücadelede Blokzincir Teknolojisinin Kullanımı

in: Dijital Dönüşüm ve Değişen Uygulamalar, Özen Ahmet, Damar Muhammet, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.261-276, 2023

On Altıncı Yüzyılda Vergiye Karşı Direniş ve İsyanlar - II

in: İlkesiz Vergilere Tepkiler Vergi İsyanları, Özgür Saraç ve Gamze Yıldız Şeren, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.107-123, 2022

Vergi İsyanı: Toplumsal Tepkilerin İktidar Kudretini Sınırlandırması

in: Psikolojik ve Sosyolojik Yönleriyle Vergilendirme, Dayıoğlu Erul, Rana, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.163-194, 2022

Siyasanın Önemli Bir Çıkmazı: Yasama - Yürütme Münasebeti ve Bütçenin Nihai Aşamada Tasdiki

in: Anayasal Tasarımda Reform: Yasama, Yürütme ve Yargının Oluşumu ve Yetkilerine Yönelik İncelemeler, Aslan Volkan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.107-128, 2022

Osmanlı Devleti'nin Mali Tutsaklığı: Dış Borçlar

in: İşletme ve İktisadi Bilimler Araştırmaları, Ünvan Yüksel Akay, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.172-187, 2021

Makro Bütçeleme Örneği Olarak Orta Vadeli Tahmin Yöntemi

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I, Mete Mustafa, Karakan Halil İbrahim, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.71-88, 2021

Bütçe Hakkının Anayasa Mahkemesi Kararları Zemininde Analizi

in: Anayasa Yargısı ve Maliye, Tekbaş Abdullah, Hayrullahoğlu Betül, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.49-74, 2021

Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Öncesi Bütçeleri

in: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler 3, Babacan Hasan, Editor, IVPE, Cetinje, pp.1-14, 2021

Krizler Bütçe Hakkına Zarar Verir Mi? Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Konulara Teorik Politik ve Ampirik Yaklaşımlar, Kabakçı Günay Eylül, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.165-186, 2021

Osmanlı Devleti'nde Bütçe ve Bütçe Giderlerini Belirleyen Faktörler: Tanzimat Sonrası Dönem

in: Düşüncede ve Uygulamada Maliye Tarihi, Ay Hakan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.237-257, 2021

Devlet Borçlanmasında Sağlanan Menfaatler ve Garantiler

in: Devlet Borçları, TÜĞEN, KAMİL, EGELİ, HALUK, TANDIRCIOĞLU, HALUK, Editor, KİTAPANA YAYINEVİ, İzmir, pp.103-124, 2018

The Debt Burden Distribution Issue Between Intergenerations

in: Recent Studies in Economics, Arslan Hasan, Icbay Mehmet Ali, Yilmaz Rasim, Löschnigg Günther, Editor, E-BWN, Bialystok, pp.149-155, 2017

Economic Impacts Of International Terrorism Based Migration Movements

in: Recent Developments in Social Sciences Business Administration and Finance, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Rasim Yilmaz, Editor, e-BWN.com, Bialystok, pp.365-375, 2017

Hazine-Merkez Bankası İlişkileri ve Merkez Bankasının Bağımsızlığı

in: Teoride ve Uygulamada Hazine, Prof. Dr. Haluk EGELİ, Yrd. Doç. Dr. Haluk TANDIRCIOĞLU, Editor, Kitapana Basım Yayın Dağıtım Bilişim, İzmir, pp.181-218, 2016

Mali Kural Uygulamaları ve Hazine İlişkisi

in: Teoride ve Uygulamada Hazine, Prof. Dr. Haluk EGELİ, Yrd. Doç. Dr. Haluk TANDIRCIOĞLU, Editor, Kitapana Basım Yayın Dağıtım Bilişim, İzmir, pp.219-238, 2016

Other Publications

Metrics

Publication

50

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals