Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Merkezi Olmayan Finansal Araçlar (De-Fi) ve Vergilendirilmesi

Vergi Sorunları Dergisi, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Çocuk Yoksulluğu ile Mücadelede Vergi Uygulamaları: Seçilmiş Ülke Örnekleri

Vergi Sorunları Dergisi, no.399, pp.65-80, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İyi Uygulamalar Çerçevesinde Bütçe İlkeleri ve Örnek Ülke İncelemeleri

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.73-97, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Uluslararası Vergi Rekabeti ve Türkiye'nin Bulunduğu Konum

Vergi Raporu, no.241, pp.46-61, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Vergi Cenneti İncelemesi: Singapur Şehir Devleti

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.5, no.27, pp.2816-2826, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Bütçe Açıklarının Makroekonomik Etkileri: Japonya Örneği

Vergi Raporu, no.221, pp.27-42, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

VERGİLEME KAPASİTESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE’DE VERGİ AFLARININ VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.5, pp.56-69, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Günah Vergilerinin Şiddet Olayları Üzerindeki Etkisi

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.69-80, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Uluslararası Vergi Sorunları Bağlamında Belçika VergiSisteminin Değerlendirilmesi

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.435-450, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Is Possible Budgeting without Planning? A Recent Review of Turkey

9. International GAP Summit Scientific Research Congress, Adıyaman, Turkey, 1 - 03 July 2022

Evaluation of Power of the Purse in Legislative Body in Turkey

9. International GAP Summit Scientific Research Congress, Adıyaman, Turkey, 01 July 2022

Vergi ve Eşitlik İlkesi İlişkisi: İktidar ve Halk Arasındaki Zımni Anlaşma

3rd International Gobeklitepe Social and Humanities Congress, Şanlıurfa, Turkey, 01 October 2021, pp.138-139

Effects of Internet Technology on The Power of The Purse

Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies - VI, Beyrut, Lebanon, 20 September 2021, pp.122-127

Ability to Pay Principle: Assessments on Classification of Taxes

7th International Conference on Social Sciences & Humanities, Muş, Turkey, 18 September 2021, pp.187-194

Olağanüstü Bütçeleme: Kurtuluş Savaşı Örneği

International Asian Congress on Contemporary Sciences - IV, Baku, Azerbaijan, 26 June 2020, pp.153-161

The Impact of Refugees on Income Inequality in Turkey: A Review at the Level of the Sub Regions

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Kemer-Antalya, Turkey, 10 May - 14 October 2017, pp.97-100 Sustainable Development

The Debt Burden Distribution Issue Between Intergenerations

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 September 2016

Economic Impacts of International Terrorism Based Migration Movements

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Siyasanın Önemli Bir Çıkmazı: Yasama - Yürütme Münasebeti ve Bütçenin Nihai Aşamada Tasdiki

in: Anayasal Tasarımda Reform: Yasama, Yürütme ve Yargının Oluşumu ve Yetkilerine Yönelik İncelemeler, Aslan Volkan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.107-128, 2022

On Altıncı Yüzyılda Vergiye Karşı Direniş ve İsyanlar - II

in: İlkesiz Vergilere Tepkiler Vergi İsyanları, Özgür Saraç ve Gamze Yıldız Şeren, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.107-123, 2022

Osmanlı Devleti'nde Bütçe ve Bütçe Giderlerini Belirleyen Faktörler: Tanzimat Sonrası Dönem

in: Düşüncede ve Uygulamada Maliye Tarihi, Ay Hakan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.237-257, 2021

Makro Bütçeleme Örneği Olarak Orta Vadeli Tahmin Yöntemi

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I, Mete Mustafa, Karakan Halil İbrahim, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.71-88, 2021

Bütçe Hakkının Anayasa Mahkemesi Kararları Zemininde Analizi

in: Anayasa Yargısı ve Maliye, Tekbaş Abdullah, Hayrullahoğlu Betül, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.49-74, 2021

Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Öncesi Bütçeleri

in: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler 3, Babacan Hasan, Editor, IVPE, Cetinje, pp.1-14, 2021

Krizler Bütçe Hakkına Zarar Verir Mi? Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Konulara Teorik Politik ve Ampirik Yaklaşımlar, Kabakçı Günay Eylül, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.165-186, 2021

Osmanlı Devleti'nin Mali Tutsaklığı: Dış Borçlar

in: İşletme ve İktisadi Bilimler Araştırmaları, Ünvan Yüksel Akay, Editor, Livre De Lyon, Lyon, pp.172-187, 2021

Devlet Borçlanmasında Sağlanan Menfaatler ve Garantiler

in: Devlet Borçları, TÜĞEN, KAMİL, EGELİ, HALUK, TANDIRCIOĞLU, HALUK, Editor, KİTAPANA YAYINEVİ, İzmir, pp.103-124, 2018

Economic Impacts Of International Terrorism Based Migration Movements

in: Recent Developments in Social Sciences Business Administration and Finance, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Rasim Yilmaz, Editor, e-BWN.com, Bialystok, pp.365-375, 2017

Hazine-Merkez Bankası İlişkileri ve Merkez Bankasının Bağımsızlığı

in: Teoride ve Uygulamada Hazine, Prof. Dr. Haluk EGELİ, Yrd. Doç. Dr. Haluk TANDIRCIOĞLU, Editor, Kitapana Basım Yayın Dağıtım Bilişim, İzmir, pp.181-218, 2016

Mali Kural Uygulamaları ve Hazine İlişkisi

in: Teoride ve Uygulamada Hazine, Prof. Dr. Haluk EGELİ, Yrd. Doç. Dr. Haluk TANDIRCIOĞLU, Editor, Kitapana Basım Yayın Dağıtım Bilişim, İzmir, pp.219-238, 2016