Education Information

Education Information

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Turkey

Dissertations

 • 2009 Postgraduate

  Ali b. Zekeriyya el-Menbecî ve el-Lübâb fi'l-Cem'i Beyne's-Sünne ve'l-Kitab adlı eserinde hadis-fıkıh ilişkisi

  Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü