6. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterimlerle İlgili Sayı Duyuları, Temsile ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Kerem HUT

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ALİ SABRİ İPEK