Pelophylax ridibundus (Ova Kurbağası)'da ağır metal konsantrasyonlarının tespiti ve risk değerlendirmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl), Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: MUHSİN MANİ

Supervisor: Abdullah Altunışık

Abstract:

Bu çalışma ile gıda olarak tüketilebilen Pelophylax ridibundus türüne ait bireylerin arka bacak ve karaciğer dokularında ağır metal seviyelerinin belirlenmesi ve insan sağlığı üzerine olası etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu illerine ait belirlenen 15 farklı istasyondankurbağa ve yaşam ortamlarından su ve sediment örnekleri toplanmıştır.Alınan su örneklerinde pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik ve hava sıcaklığı parametreleri arazi şartlarında portatif multimetre cihazı ile analiz edilmiştir. Yapılan istatiksel analize göre lokasyonlar arasında önemli bir farklılık görülmemiştir(p>0.05).Örneklenmiş olan Pelophylax ridibundus (Ova kurbağası)'un yenilebilir dokuları (2 arka bacak) HNO3 ve H2O2 ile parçalanarak, esansiyel (Cu, Cr ve Zn) ve esansiyel olmayan metal ve metaloit (As, Cd ve Pb) konsantrasyonları ICP-MS ile belirlenmiş ve belirlenen konsantrasyonların Tolere Edilebilir Haftalık Alım Miktarı (PTWI), Hedef Risk Katsayısı (THQ) ve Risk İndeksi (HI) gibi toksikolojik sınır değerlerle karşılaştırılarak insan sağlığı açısından potansiyel risklerin değerlendirilmesi sağlanmıştır. Yapılan analizler ve karşılaştırmalar sonucu örneklenen kurbağa dokularının hiçbirinin insan sağlığıaçısından belirlenen toksik değerin üzerinde bir risk taşımadığı tespit edilmiştir(THQ ve HI < 1).