Farklı Bölgelerde Yaşayan HYLA ARBOREA Populasyonlarında Yaş Tayini Ve Bazı Büyüme Parametrelerinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl), Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Abdullah ALTUNIŞIK

Supervisor: Nurhayat Özdemir