Ali Haydar efendi’nin Dürerü’l-Hukkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm Adlı Eserinde Makâsıd ve Maslahat


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2015

Student: ŞÜKRÜ ŞAHİN DÜGENCİLİ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ABDURRAHMAN HAÇKALI