Süleyman Ateş'in Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri Adlı Eserinde Tutarlılık


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Mustafa Er

Supervisor: Abdullah Aygün