TBDY 2018'e göre betonarme yapıların farklı tip sismik izolatör birimleri kullanılarak modellenmesi ve analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: ŞEVVAL ÖZTÜRK

Supervisor: Murat Yaylacı