Anoxybacillus gonensis Oligo-1,4-1,6-alfa-glukosidaz (Sukraz-Maltaz-İzomaltaz) Genin Klonlanması, Gen Ürününün Saflaştırılması ve Biyokimyasal Karakterizasyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri (Dr), Turkey

Student: Zeynep Dengiz BALTA

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HAKAN KARAOĞLU