İslam Hukukuna Göre Vakıf Mallarında Vakıf Hükmünün Sona Ermesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Ömer ASLAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ABDURRAHMAN HAÇKALI