Akivades (Ruditapes decussatus, Linnaeus, 1758)te Farklı İşleme Tekniklerinin Kalite Kriterlerine Etkisinin Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri (Yl), Turkey

Approval Date: 2013

Student: Barış KARSLI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): EMRE ÇAĞLAK