MATURİDİNİN TEVİLATÜ'L-KUR'AN'INDA KEVNİ AYETLER


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: ABDÜLKERİM GAZİ

Supervisor: Abdullah Aygün