Serahsî'nin el-Mebsut adlı eseri bağlamında icma kavramı (Kitabu'l-büyu' özelinde)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Yl) (Tezli), Turkey

Approval Date: 2019

Student: Zeynep Tecimer

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ŞEVKET TOPAL