İLKOKUL DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ PSİKOMETRİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2018

Student: ZEYNEP AŞILAYAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): FAZİLET TAŞDEMİR