İDARECİLERİN YÖNETİM KADROLARINI TERCİH ETME SEBEPLERİ VE YÖNETİCİ SEÇİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, EYTPE, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: İLHAN PEÇE

Supervisor: Fazilet Taşdemir

Abstract:

Bu araştırma devlete ait ortaöğretim kurumlarında görev yapan idarecilerin yönetim kadrolarını tercih etme sebepleri ve yönetici seçimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleşmiştir.

Bu araştırma nitel araştırma deseninde kurgulanmış olup, tarama modelindedir. Veri toplamak için amaç doğrultusunda hazırlanan anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Anket formu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Rize il merkezdeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 80 idareciden 74’üne uygulanarak görüş ve düşünceleri alınmıştır. Çalışma evren üzerinden yürütülmüştür. Görüşme ise basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle evrenden çekilen 18 yöneticiyle gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın bulgularına göre idarecilerin yönetici kadrolarını tercih etmesinde eğitimin kalitesini artırma isteği, demokratik bir okul kültürü oluşturma isteği, öğrenme ve kendini geliştirme isteği, iletişim becerilerinin güçlü olması, yöneticilik tecrübesinin olması, liderlik özelliklerine sahip olunmasının daha önemli olduğu görülmüştür. İdarecilerin adil ve nesnel bir uygulama olarak gördüğü yönetici seçme sınavının tarafsız olarak düşünülen ÖSYM tarafından hazırlanıp hem müdür hem de müdür yardımcılarının seçiminde uygulanmaya devam edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Yönetici, yönetici seçimi, ortaöğretim kurumu, objektif değerlendirme, mülakat sınavı, kurum deneyimi