HELİCOBACTER PYLORİ ERADİKASYONUNDALEVOFLOKSASİN TEMELLİ ÜÇLÜ TEDAVİ, DÖRTLÜ TEDAVİ VEYÜKSEK DOZ AMOKSİSİLİN İÇEREN BİZMUTLU TEDAVİREJİMLERİNİN RETROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZGE KİTAPÇI

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Remzi Adnan Akdoğan

Co-Consultant: Özge Kitapçı