Süleyman Ateş'in Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri Adlı Eserinde Tenkit


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Rasim GÜR

Supervisor: Abdullah Aygün