Lactococcus garvieae'nin Antijenik Proteinlerinin Western Blot Yöntemiyle Belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Meyem Cansu Fıdan

Co-Consultant: ZİHNİ AÇAR YAZICI