SORTİLİN1 (SORT1) GEN EKSPRESYONUYLA İLİŞKİLİ KODLAMAYAN (NON-CODING) RS599839 POLİMORFİZMİNİN LİPOPROTEİN ALTSINIFLARI İLE İLİŞKİSİNİN KORONER KALP HASTALARINDA ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

Approval Date: 2018

Student: MEHTAP ATAK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HÜSEYİN AVNİ UYDU