“Seyyid Sâbık’ın Fıkhü’s-Sünne Adlı Eserinin Metodolojik Analizi”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Student: FATİH YÜCEL

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ABDURRAHMAN HAÇKALI