İslam Hukuk Tarihinde Gayeci Yaklaşım ve Külli Kaideler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2004

Student: ERDEM BUZKAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ABDURRAHMAN HAÇKALI