TEFSİRDE ANAKRONİZM


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: HASAN YILDIRIM

Supervisor: Abdullah Aygün