Sağlık çalışanlarının algıladıkları hizmet kalitesi ile iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi: Rte Üniversite Hastanesi örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: VEDAT TANİŞ

Supervisor: Güler Yanık