İbnü’l-Muzaffer er-Râzî ve Tefsir Metodu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: Adem TAŞBAŞI

Supervisor: Abdullah Aygün