Elektro eğirme yöntemi ile üretilen nanoliflerden nanokompozit film üretimi ve balık sosunda aktif ambalaj materyali olarak kullanımı


Creative Commons License

Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Su Ürünleri (Dr), Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: ESEN ALP ERBAY

Supervisor: Emre Çağlak

Abstract:

Bu çalışmada poli(ε-kaprolakton) dan elektrospinning yöntemi ile opak ve mekanik dayanımlılığı nispeten düşük nanolifler elde edilmiş ve bu nedenle ısıl işlem uygulanarak gıda ambalajına uygun şeffaf ve mekanik dayanımlılığı yüksek filmler üretilmiştir. Nanolif tabanlı filmlere elektrospinning esnasında zeolit ve SiO2 mikropartikülleri enkapsüle edilerek fonksiyonel özellik kazandırılmış ve aktif ambalaj materyali üretilmiştir. Zeolit ve SiO2 mikropartikülleri içeren poli(ε-kaprolakton) nanolif tabanlı filmlerin in vitro ortamda iki gıda patojeni Staphylococcus aureus ve S. Paratyphi A tarafından üretilen histamini tutma kabiliyetleri araştırılmıştır. Mekanik dayanımlılığı, termal kararlılığı ve histamin tutma kabiliyeti yüksek olan gruplarla model gıda denemesine geçilmiştir. Model gıda olarak balık sosu üretilmiştir. Balık sosu üretimi %25 NaCl + %75 KCl, %50 NaCl + %50 KCl ve %75 NaCl + %25 KCl tuz bileşimi ile istavrit balıkları içorganları çıkarılmadan toplam tuz oranı %20 olacak şekilde tuzlanarak ve 37 ºC’de 60 gün fermente edilerek yapılmıştır. PCL/ SiO2 %15 , PCL/ SiO2 %20 , PCL/zeolit %15  ve PCL/zeolit %20  ambalaj materyalleri ile balık sosları için temas ortamı hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda, in vitro olarak PCL/ SiO2 %20 grubunun Staphylococcus aureus için histamin tutma kapasitesinin %79,06, Salmonella Paratyphi A için ise %55,51 olduğu, balık sosundan histamini uzaklaştırma kabiliyetinin ise en fazla %25NaCl+%75KCl tuz bileşiminde PCL/ SiO2 %20  örneklerinde (%91,62), en düşük %75NaCl+%25KCl tuz bileşiminde PCL/ SiO2 %20  örneklerinde (%82,96) meydana geldiği belirlenmiştir.