Sa'lebî'nin el-keşf ve'l-beyân ile beğavî'nin me'âlimu't-tenzîl adlı tefsirlerinin şekil ve muhteva açısından karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: HİLAL YILMAZ

Supervisor: Abdullah Aygün