Biyokömür Yakıtı Kullanılan Doğrudan Karbon Yakıt Pilinin Modellenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı (Yl), Turkey

Approval Date: 2019

Student: Fatma Gül Nişancı

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): GÖKÇEN AKGÜL