Kefevî'nin Ketâib'inin dördüncü cildinin tahkiki ve bu çerçevede Hanefi mezhebinin II. Buhara dönemi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Dr), Turkey

Approval Date: 2020

Student: Yusuf Doğan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ŞEVKET TOPAL