Modern tefsir tarihi yazımında Ignaz Goldziher ve Muhammed Hüseyin ez-Zehebî Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Dr), Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: SÜMEYYE İNAN

Supervisor: Abdullah Aygün