Sol-gel ile büyütülen ZnO ince filmlerine soğuk altlık yöntemiyle ag buharlaştırılarak diyot üretimi ve karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MAHER HAIDAR

Supervisor: Eyüp Fahri Keskenler