General Information

Institutional Information: Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı
Research Areas: Agricultural Sciences, Seafood, Hydrobiology, Marine Biology, Life Sciences, Natural Sciences

Names in Publications: Gözler,AM, Ahmet M.GÖZLER

Metrics

Publication

79

Citation (WoS)

104

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

65

H-Index (Scopus)

5

Project

16

Thesis Advisory

9

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Ahmet Mutlu GÖZLER

        1966 yılında Elazığ (Harput)’da doğdu. Fırat üniversitesi Su Ürünleri fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. 1990 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden ’’ Cip Balık Üretim tesisinde Bulunan Chronomidae (Diptera)  Larvalarının Mevsimsel Dağılımı’’ Yüksek Lisans Tezi ile  mezun oldu. 1997 yılında İstanbul üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde, Deniz Biyolojisi bilim  dalında ‘’ Marmara Denizi'ndeki Ruditapes decussatus (L.)'un Üreme periyodunun Saptanması.’’ Adlı Doktora Teziyle doktor unvanını aldı. 1995 yılında KTÜ Rize su Ürünleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başaldı, 2001 yılında  aynı fakülteye Yardımcı Doçent olarak atandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine 2012 yılında Doçent,  2018 Ocak Ayında Profesör olarak atandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesinde, Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Senato Temsilciliği, Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyelikleri  yaptı.  Doktora ve Yüksek lisans tez yöneticilikleri yaptı Birçok TUBİTAK; TAGEM, AB, ve BAP tarafından desteklenen araştırma projesinde yönetici ve araştırmacı olarak çalıştı Bunlardan Bazıları: Doğu Karadeniz’de Bulunan Siyah Midye (Mytilus galloprovincialis)’in Üreme periyodunun tespiti.(2004,BAP); Doğu Karadeniz’de Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina)’nı yaş, kabuk gelişimi ve Üreme Periyodunun Tespiti. TUBİTAK hızlı Destek Projesi (Proje No: 106O256); Doğu Karadeniz (Hopa –Samsun). Karasularında Makro Biyodiversitenin Belirlenmesi (2003,BAP); Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin  Belirlenmesi .(TUBİTAK 105 G 038); Barajların Nehir Besin Ağı ve Balıkların Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Etkilerinin Duraylı Karbon (δ13C), Azot (δ15N) ve Mide Analiz Yöntemleriyle Belirlenmesi: Suat ve Hasan Uğurlu Barajlar Örneği (Proje No: 107 O 519).  Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyısal Bölgesinde mevsimsel olarak bentik omurgasız tür çeşitliliğinin Belirlenmesi 1001 (116Y150) dir. Halen  Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesi Su Ürünleri fakültesinde Öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. 

Contact

Email
ahmet.gozler@erdogan.edu.tr
Web Page
https://avesis.erdogan.edu.tr/ahmet.gozler
Office Phone
+90 464 223 3385 Extension: 1428
Fax Phone
+90 464 223 4118
Office
Kat 3
Address
RTE ÜNİV. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 53100-RİZE