Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

 • 2012 - 2018 Associate Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü

 • 2001 - 2002 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, Rize Su Rünleri Fakültesi, Avlama Ve İşleme Teknolojisi

 • 1997 - 2001 Lecturer

  Karadeniz Technical University, Rize Su Ürünleri Fak, Yetiştiricilik

Managerial Experience

 • 2011 - Continues Board Member

  Recep Tayyip Erdogan University, Su Ürünleri Fakültesi

 • 2007 - 2013 Board Member

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2007 - 2012 Vice Dean

  Recep Tayyip Erdogan University, Su Rünleri Fakültesi

 • 2002 - 2004 Vice Dean

  Recep Tayyip Erdogan University, Rize Su Ürnleri Fakültesi

 • 2002 - 2004 Head of Department

  Karadeniz Technical University, Rize Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü

Courses

 • Doctorate DOKTORA TEZİ

 • Undergraduate BALIK BİYOLOJİSİ

 • Postgraduate UZMANLIK ALANDERSİ I

 • Postgraduate KIYISAL EKOLOJİ

 • Doctorate UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Postgraduate UZAMNLIK ALAN DERSİ II

 • Postgraduate DENİZ BALIKLARINDA BİYOÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI

 • Postgraduate BAZI SUCUL OMURGASIZLARIN ÜREME BİYOLOJİLERİ

 • Postgraduate SEMİNER