Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Parkinson Hastalarında Pilates Eğitiminin Etkilerinin İncelenmesi

3. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020

ICA OKLÜZYONUNA BAĞLI AKUT ISKEMIK INMELI GERIATRIK HASTALARDA SOFIA®PLUS’IN ETKINLIĞI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİUluslararasI KATILIMLI 29. YIL YILLIK TOPLANTISI Nöroradyolojİ ve Baş-Boyun Radyolojİsİ, İstanbul, Turkey, 14 - 16 February 2020, pp.24

ICA OKLÜZYONUNA BAĞLI AKUT ISKEMIK INMELI GERIATRIK HASTALARDA SOFIA®PLUS’IN ETKINLIĞI

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ UluslararasI KATILIMLI 29. YIL YILLIK TOPLANTISI Nöroradyolojİ ve Baş-Boyun Radyolojİsİ, Turkey, 14 - 16 February 2020

Hızlı Kilo Kaybı ile Multipl Skleroz Gelişimi Arasında İlişki Olabilir mi?

III. Multipl Sklerozda Fiziksel Engelliliğin Ölçümü Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 19 May 2019, pp.85

Geç Tanı Alan Multifokal Motor Nöropati Olgusu

35. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi, Bodrum, Turkey, 3 - 07 April 2019, pp.29

Vitamin D Level and Seasonal Relationship in Patients with Acute Ischemic Stroke in And Around Rize

6 TH EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE (EACEM 2018), 8 - 11 November 2018

Psychogenic Palatal Tremor: A Case Report

International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Hong Kong, Hong Kong, 5 - 09 October 2018, vol.33 identifier

End-stage renal disease patients with restless legs syndrome related with hepcidin

23rd World Congress of Neurology (WCN), Kyoto, Japan, 16 - 21 September 2017, vol.381, pp.1043 identifier

Serebrotendinöz Ksantamatozis: Olgu Sunumu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.293

Steroide Yanıtlı Hashimoto Ensefalopatisi: Olgu Sunumu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.294

Hiperglisemide Manyetik Rezonans Değişiklikleri ve Kore: Üç Olgu Sunumu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.148

Takayasu Arteritine Bağlı Genç İnme: Olgu Sunumu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.292

Bilateral Yaygın Laküner Enfarktlarla Prezente Olan Sol Atriyal Miksoma Olgusu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.114

Red Ear Senrdromu: Olgu Sunumu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.292

Nonfluent Primer Progresif Afazi: Olgu Sunumu

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.293-294

Herpes Ensefaliti Olan İki Olguda Pozitron Emisyon Tomografisi İncelemesi

51.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015, pp.290

Triparezi ile Prezente Olan Bilateral Medial Bulber İnfarktüs Olgusu

Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, İzmir, Turkey, 29 - 31 May 2015, pp.12

Spontaneous cervical epidural hematoma masquerading as acute cerebral ischemic stroke

2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 2nd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 11.ci Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2015

Akut hemisferik serebral infarktli olgularda dekompresif kraniyotomi hayat kurtaricidir

28. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 April 2014

Books & Book Chapters

Bölüm 57: Çocukta Vasküler Hastalıklar

in: ÇOCUK VE ERGENDE NÖROLOJİK HASTALIKLARA YAKLAŞIM REHBER KİTABI 2015, Dervent A. Ayta S, Çokar A., Uludüz D., Editor, Türk Nöroloji Derneği 2015, Ankara, pp.375-381, 2015