Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Öğrenci Perspektifnden Değerlendirilmesi: Kocaeli Üniversitesi’xxne Bağlı 5 Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama

International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES), no.17, pp.231-238, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplu Taşımada Kullanılan Otomatik Ücret Toplama Sisteminde Muhasebe Sürecinin TMS ve DMS Açısından Değerlendirilmesi

RESEARCH JOURNAL OFPOLITICS, ECONOMICS AND MANAGEMENT, vol.5, no.2, pp.185-197, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Algıladıkları Stres Düzeyine Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.1, pp.99-107, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebe Meslek Mensupları ve Tükenmişlik Sendromu: Bir Uygulama

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.16, pp.88-104, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tevkifata Tabi Bir Teslimin Yeniden Tesliminde Tevkifat KDV İadesi Ve Muhasebe Uygulaması

Journal of Social Sciences, vol.15, no.2, pp.395-412, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU BİR UYGULAMA

Dicle Üniversitesi SBE Dergisi, no.16, pp.88-104, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

KOBİ TFRS ye Göre Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.461-478, 2014 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of Accounting Service Quality Expected and Perceived by Businesses

European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, no.60, pp.85-93, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Service Quality Perception on Work Centrality and Job Satisfaction A Study on Accounting Professionals

European Journal of Social Sciences, vol.39, no.3, pp.472-479, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A study on The Business Ethics in Accounting and The Perception of Ethics by Professional Candidates

International Research Journal of Finance and Economics(, no.113, pp.29-40, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Assessment of Account Service Quality from the Customer Perspective

European Journal of Scientific Research, no.113, pp.598-609, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lisans ve Önlisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencileirn Muhasebe Standartları Hakkındaki Algılarının Karşılaştırılması Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.18, no.2, pp.443-458, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yükseköğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Algıları Ampirik Çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.17, pp.205-220, 2013 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Eğitimi Gören Önlisans Öğrencilerinin Muhasebe Standartları Hakkındaki Algıları Üzerine Bir Araştırma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.36, pp.243-252, 2013 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Meslek Mensuplarının İdeal Hizmet ve Mevcut Hizmet Kalitesi Algılarının Servqual Modeli ile Değerlendirilmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.20, pp.593-604, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Muhasebe Etik Eğitimi Ve İşletmelerin Etik Eğitiminden Beklentileri

Anadolu Etik Toplantıları I Sempozyumu, Turkey, 14 November 2012, pp.60-71

Globalleşme Sürecinde Muhasebe Meslek Etiğinin Yeri ve Önemi

Anadolu Etik Toplantıları/ Konferansı Dahilinde, Turkey, 14 November 2012, pp.94-105

Books & Book Chapters