Biography

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalında görevli Prof. Dr. Ali Sabri İPEK, 1975 yılında Rize’de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimi sonrasında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü’nde 1992 yılında başladığı yüksek öğrenimini 1996 yılında bölüm birinciliği ile tamamlamıştır. 1996-1997 eğitim-öğretim yılında Van ilindeki okullarda öğretmen olarak çalıştıktan sonra 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2000 yılında yüksek lisansını, 2003 yılında da matematik eğitimi alanında doktorasını tamamlamıştır.  2004 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’na Yrd. Doç. Dr. olarak atandıktan sonra 2008 yılında Rize Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı çeşitli matematik ders kitaplarında yazar ve editör olarak görev yapmış; aynı zamanda 2018 yılı Matematik Dersi Öğretim programının hazırlanma komisyonunda da görev almıştır.  Birçok bilimsel çalışmaya imza atan Dr. İPEK'in  çalışma alanları arasında matematikte kavramsal öğrenme, öğretmen eğitimi, çoklu temsiller öne çıkmaktadır. Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Prof. Dr. olarak çalışmakta olan Dr. İpek, evli ve 3 çocuk sahibidir.

Learning Knowledge


Doctorate
2000 - 2003
Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi, Turkey

Postgraduate
1996 - 2000
Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi, Turkey

Undergraduate
1992 - 1996
Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi, Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Kompleks Sayılarla İlgili Kavramların Anlaşılmasında Görselleştirme Yaklaşımının Etkinliğinin İncelenmesi, Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi, 2003
Postgraduate, Düzlemsel Hareketlerin Kompleks Sayılarla İfadesi , Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi, 2000

Academic Titles / Tasks


Professor
2019 - Continues
Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Associate Professor
2014 - 2019
Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Assistant Professor
2008 - 2014
Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Assistant Professor
2004 - 2008
Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Research Assistant PhD
2003 - 2004
Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Research Assistant
1997 - 2003
Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. The Relation between Multiple Representations of Fractions Skills and Self-Efficacy Beliefs of Elementary Students
  Ipek A. S.
  NEW EDUCATIONAL REVIEW, vol.28, no.2, pp.126-137, 2012 (Journal Indexed in SSCI)
 2. Gerçekçi Matematik Eğitiminin İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılarla Çarpma Konusundaki Başarılarına Etkisi
  AYDIN ÜNAL Z., İPEK A. S.
  EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.34, pp.60-70, 2009 (Journal Indexed in SSCI)
 3. On indicator of normals in E-n-euclid space
  HIZARCI S., ISIK C., Ipek A. S.
  APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.154, no.2, pp.443-447, 2004 (Journal Indexed in SCI)
 4. Changes in geometry: invariant areas in Euclid geometry
  HIZARCI S., Ipek A. S.
  APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.153, no.2, pp.395-401, 2004 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

 1. Comparison of Prospective Mathematics Teachers' Problem Posing Abilities in Paper-Pencil Test and on Dynamic Geometry Environment in Terms of Creativity
  Ocal M. F. , KAR T., Guler G., İPEK A. S.
  REDIMAT-REVISTA DE INVESTIGACION EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS, vol.9, no.3, pp.243-272, 2020 (Journal Indexed in ESCI)
 2. Türk İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Doğal Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemleriyle İlgili Problemlerin İncelenmesi
  Usta A., İPEK A. S.
  Milli Eğitim, vol.48, no.1, pp.241-265, 2019 (Other Refereed National Journals)
 3. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının İncelenmesi
  İpek A. S. , Özdemir E.
  AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.13, no.27, pp.244-262, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 4. Yaratıcı Problem Çözme Özellikleri Envanterini Türkçeye Uyarlama Çalışması
  Baran Bulut D., İpek A. S. , Aygün B.
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.1360-1377, 2018 (Other Refereed National Journals)
 5. Pre-Service Elementary Mathematics Teachers' Specialized Content Knowledge: The Case of Integer Addition and Subtraction
  İPEK A. S.
  International Journal of Progressive Education, vol.14, no.4, pp.70-84, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 6. İlk ve Ortaokul Düzeyindeki Öğrencilerin Eşit İşaretine Yönelik Anlamaları
  Baran Bulut D., Aygün B., İpek A. S.
  Turkish Journal of Teacher Education, vol.7, no.1, pp.1-16, 2018 (National Refreed University Journal)
 7. Investigation of Elementary School Students’ Problem Posing Abilities for Arithmetic Expressions in the Context of Order of Operations
  ÖÇAL M. F. , İPEK A. S. , ÖZDEMİR E., KAR T.
  Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol.9, no.2, pp.170-191, 2018 (Other Refereed National Journals)
 8. İlköğretim Matematik Dersi Sınav Sorularının MATH Taksonomisine Göre Analizi
  AYGÜN B., BARAN BULUT D., İPEK A. S.
  TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, no.7, pp.62-88, 2016 (National Refreed University Journal)
 9. The Analysis of the Primary School Mathematics Exam Questions According to the MATH Taxonomy
  AYGÜN B., BARAN BULUT D., İPEK A. S.
  Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.7, no.1, pp.62-88, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)
 10. Complex numbers as visual representation
  İPEK A. S.
  International Journal of Contemporary Research, vol.3, pp.21-24, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)
 11. ONLUK SAYMA SİSTEMİNİN ÖĞRETİMİ
  ALBAYRAK M., İPEK A. S. , IŞIK C.
  Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.13, pp.199-206, 2013 (Other Refereed National Journals)
 12. Sınıf öğretmeni adaylarının çizgi grafiklerine öykü oluşturmada karşılaştıkları güçlükler
  IŞIK C., KAR T., İPEK A. S. , IŞIK A.
  International Online Journal of Educational Sciences, vol.4, pp.644-658, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)
 13. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmede kullandıkları temsiller
  İPEK A. S. , OKUMUŞ S.
  Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.3, pp.681-700, 2012 (National Refreed University Journal)
 14. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Metafor Algıları
  GÜVELİ E., İPEK A. S. , ATASOY E., GÜVELİ H.
  Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol.2, no.2, pp.140-159, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)
 15. Matematik tarihinde sözel problemlerin çözümünde görsel temsillerin kullanılması
  KAR T., İPEK A. S.
  Journal of Qafqaz University, vol.28, pp.137-147, 2009 (International Refereed University Journal)
 16. Sınıf öğretmeni adaylarının küme kavramıyla ilgili algıları
  İPEK A. S. , ALBAYRAK M., IŞIK C.
  Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.221-230, 2009 (National Refreed University Journal)
 17. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜME KAVRAMIYLAİLGİLİ ALGILARI
  İPEK A. S. , ALBAYRAK M., IŞIK C.
  Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.221-230, 2009 (Other Refereed National Journals)
 18. MATEMATİK TARİHİNDE SÖZEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE GÖRSEL TEMSİLLERİN KULLANILMASI
  KAR T., İPEK A. S.
  Journal of Qafqaz University, no.28, pp.137-147, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)
 19. Temel işlem becerilerinin öğretiminde problem kurma-çözme çalışmaları
  ALBAYRAK M., İPEK A. S. , IŞIK C.
  Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.1-11, 2006 (National Refreed University Journal)
 20. Onluk sayma sisteminin öğretimi
  ALBAYRAK M., İPEK A. S. , IŞIK C.
  Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.199-206, 2006 (National Refreed University Journal)
 21. The Role of Visualization Approach on Students’ Conceptual Learning
  KONYALIOĞLU S., KONYALIOĞLU A. C. , İPEK A. S. , IŞIK A.
  International Journal for Mathematics Teaching and Learning, pp.1-9, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)
 22. Matematiksel İndüksiyon Metodu
  KAPLAN A., İPEK A. S. , HIZARCI S.
  Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.509-519, 2005 (National Refreed University Journal)
 23. On Function Graphs
  İPEK A. S. , HIZARCI S.
  Journal of Qafqaz University, vol.155, pp.165-170, 2005 (International Refereed University Journal)
 24. Matematik Öğretiminde Kendini Gerçekleştirme
  IŞIK C., ALBAYRAK M., İPEK A. S.
  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.13, pp.129-139, 2005 (National Refreed University Journal)
 25. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir İşlemleri Konusundaki Kavramsal Performansları
  İPEK A. S. , IŞIK C., ALBAYRAK M.
  Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.537-547, 2005 (National Refreed University Journal)
 26. Sınıf öğretmeni adaylarının kesir işlemleri konusundaki kavramsal performansları
  İPEK A. S. , IŞIK C., ALBAYRAK M.
  Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi DergisiI, vol.11, pp.537-547, 2005 (Other Refereed National Journals)
 27. Matematik Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  KAPLAN A., İPEK A. S.
  EĞİTİM VE BİLİM, vol.27, no.125, pp.69-73, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)
 28. Farklı bir yaklaşımla vektör uzayı kavramının öğretimi
  KONYALIOĞLU A. C. , İPEK A. S. , IŞIK A.
  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.10, no.2, pp.325-332, 2002 (National Refreed University Journal)
 29. Expression of Planar Motions With Complex Numbers
  İPEK A. S. , KONYALIOĞLU A. C. , OCAK R.
  Journal Of Institute Of Mathematics & Computer Sciences (Math. Series), vol.15, no.3, pp.157-159, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)
 30. Öğretmen Adaylarının Matematiğe Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  KIZILOĞLU N., İPEK A. S.
  Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.9, no.2, pp.379-386, 2001 (National Refreed University Journal)

Books & Book Chapters

 1. STEM ÖĞRETİMİ İÇİN 20 STRATEJİ
  İPEK A. S.
  Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018
 2. Zorlanan Çocuklar için İlköğretim Matematik Öğretimi
  ÖÇAL M. F. , KAR T., DEMİRCİ Ö., ÖZDEMİR E., İPEK A. S. , GÜLER G., ŞİMŞEK M.
  ANI YAYINCILIK, Ankara, 2018
 3. STEM ÖĞRETİMİ İÇİN 20 STRATEJİ - 20 Strategies for STEM Instruction
  İPEK A. S. , DURMUŞ S., YILDIZ B.
  NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018
 4. Matematiğin Dili
  İPEK A. S. , KAR T.
  in: Zorlanan Çocuklar İçin İlköğretim Matematik Öğretimi, MEHMET FATİH ÖÇAL TUĞRUL KAR, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.47-70, 2018
 5. Ortaokul Matematik 5 Ders Kitabı
  DURMUŞ S., İPEK A. S.
  Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2017
 6. İlkokul Matematik 1 Ders Kitabı
  DURMUŞ S., İPEK A. S.
  Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2017
 7. Tam Sayılar
  İPEK A. S.
  in: Ortaokul Matematik 6. Sınıf, Doğan M., Karakaya V., Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.344-384, 2016
 8. Cebirsel İfadeler
  İPEK A. S. , PEKER M., MIHCI M.
  in: Ortaokul Matematik 6 Sınıf, Mustafa DOĞAN, Vatan KARAKAYA, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.385-426, 2016
 9. Çarpanlar ve Katlar
  PEKER M., İPEK A. S. , DAYAN Ş.
  in: Ortaokul Matematik 6 Sınıf, Mustafa DOĞAN, Vatan KARAKAYA, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.38-95, 2016
 10. Çember
  BÜTÜN M., İPEK A. S. , Ayhan S.
  in: Ortaokul Matematik 6 Sınıf, Mustafa DOĞAN, Vatan KARAKAYA, Editor, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.536-568, 2016
 11. Tam Sayılar
  İPEK A. S. , DOĞAN M., MIHCI M.
  in: Ortaokul Matematik 6 Sınıf, Mustafa DOĞAN, Vatan KARAKAYA, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.344-384, 2016
 12. Karmaşık sayılar: Gerçek ve sanalın birlikteliği
  İpek A. S.
  in: Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar, Zembat İ.Ö.,Özmantar M.F.,Bingölbali E.,Şandır H.& Delice. A., Editor, Pegem A Yayıncılık , Ankara, pp.127-137, 2013

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı Üzerine Görüşleri
  AVCI A., ATİK B., İPEK A. S.
  3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 30 September 2021, vol.1, pp.294-295
 2. Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterimlerle Toplama İşleminde Çoklu Temsiller Arasındaki İlişkilendirme Becerileri
  SAĞIR S., İPEK A. S.
  II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.1
 3. Indicators Of Prospective Mathematics Teachers’xx Success in Problem Solving: The Case Of Creativity in Problem-Posing
  KAR T., ÖZDEMİR E., ÖÇAL M. F. , GÜLER G., İPEK A. S.
  Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), Pretoria, South Africa, 7 - 12 July 2019, vol.2, pp.456-463
 4. INDICATORS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ SUCCESS IN PROBLEM SOLVING: THE CASE OF CREATIVITY IN PROBLEM-POSING
  KAR T., ÖZDEMİR E., ÖÇAL M. F. , GÜLER G., İPEK A. S.
  (Eds.). Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Proteria, South Africa, 7 - 12 July 2019, vol.2, pp.456-463
 5. 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ONDALIK GÖSTERİMLERLE İLGİLİ SAYI DUYULARI VE TEMSİL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  HUT K., İPEK A. S.
  12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, vol.1, no.1, pp.280
 6. An Iplementation of STEM Education in the Context Of Astronomy: Reflections from a Project On Modelling With Robots
  SANDALCI Y., TEKBIYIK A., İPEK A. S. , OKUMUŞ S.
  International Conference on Mathematics and Mathematics Educations, 27 - 29 June 2018
 7. Pre-service mathematics teachers' investigation of the constraints of mathematical tools
  OKUMUŞ S., İPEK A. S.
  Re(s)sources 2018, Lyon, France, 28 - 30 May 2018, pp.316-319
 8. Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemine Yönelik Problem Kurmada Yapılan Hatalar
  ÖZDEMİR E., GÜVELİ H., İPEK A. S.
  VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, vol.1, no.1, pp.28
 9. Ortaokul 5 ve 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Örüntü Problemlerinin Analizi
  ÖZDEMİR E., KAR T., GÜVELİ H., İPEK A. S.
  VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.1
 10. Gifted Students’ Problem Posing Abilities In The Context Of Creativity: Fluency AndFlexibility
  KAR T., ÖÇAL M. F. , İPEK A. S. , ÇİLTAŞ A.
  27th International Conference on Educational Sciences, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2740-2742
 11. Sınıf öğretmeni adaylarının doğal sayılarla çıkarma işlemine yönelik alan bilgisinin incelenmesi
  KAR T., İPEK A. S. , ÖZDEMİR E.
  IX. INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, pp.237-238
 12. İlkokul Matematik Ders Kitaplarının Kesirlerle Sıralama Bağlamında İncelenmesi
  KAR T., İPEK A. S. , ÖZDEMİR E., IŞIK C.
  16th International PrimaryTeacher Education Symposium, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017
 13. Ortaokul Öğrencilerinin Aritmetiksel İfadelere Yönelik Problem Kurma Becerisinin İşlem Önceliği Bağlamında İncelenmesi
  KAR T., İPEK A. S. , ÖZDEMİR E., ÖÇAL M. F.
  3. TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, AFYON, Turkey, 17 - 19 May 2017
 14. Strategies Used by Primary Mathematics Teachers to Generalize Shape Patterns
  GÜVELİ H., ÖZDEMİR E., İPEK A. S. , KAR T.
  2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017
 15. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Bölme İşlemine Yönelik Alan Bilgisinin İncelenmesi
  KAR T., ÖZDEMİR E., İPEK A. S. , GÜLER G.
  16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017
 16. Prospective Classroom Teachers’ Knowledge of Ordering Fractions
  ÖZDEMİR E., KAR T., İPEK A. S.
  2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCESIN NATURAL AND APPLIED SCIENCESICANAS 2017, 18 - 21 April 2017
 17. Matematiksel modellemenin cebir öğretimine ve matematiği günlük yaşamla ilişkilendirmeye etkisi
  Sandalcı Y., İPEK A. S.
  VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, pp.176
 18. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRÜNTÜLER KONUSUNDAKİ YARATICILIK BECERİLERİNİN PROBLEM KURMA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  İPEK A. S. , ÖZDEMİR E., KAR T.
  12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016
 19. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Örüntüler KonusundakiYaratıcılık Becerilerinin Problem Kurma Bağlamında İncelenmesi
  İPEK A. S. , ÖZDEMİR E., KAR T.
  12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.43
 20. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Örüntüler KonusundakiYaratıcılık Becerilerinin Problem Kurma Bağlamında İncelenmesi
  İPEK A. S. , ÖZDEMİR E., KAR T.
  12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.43
 21. The Analysis of Written Exam Questions Based on Certain Variables
  İPEK A. S. , ÖZDEMİR E., KAR T.
  ICLEL 2016 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONGEDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Liepaja, Lithuania, 21 - 23 July 2016, vol.1, pp.21
 22. The analysis of middle school 5th grade students' problem posing and problem solving abilities
  KAR T., IŞIK C., İPEK A. S. , ÖZDEMİR E.
  6th World Conference on Learning, Teaching@Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, vol.I, pp.7
 23. The analysis of middle school 8th grade students' pattern generalization skills
  ÖZDEMİR E., İPEK A. S. , KÜLTÜR M. N. , KAR T.
  6th World Conference on Learning, Teaching@Educational Leadership, Paris, France, 29 - 31 October 2015, vol.I, pp.7
 24. Yaratıcı Problem Çözme Özellikleri Envanterinin Türkçeye Uyarlanma Çalışması
  BARAN BULUT D., AYGÜN B., İPEK A. S.
  2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT-2), Turkey, 16 - 18 May 2015
 25. Yaratıcı Problem Çözme Özellikleri Envanteri’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması.
  BARAN BULUT D., AYGÜN B., İPEK A. S.
  Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, Adıyaman, Turkey, 16 - 18 May 2015
 26. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Karşı Tutumları ve Materyal Geliştirme Sürecinde Karşılaştıkları Zorluklar
  ATASOY E., İPEK A. S. , AYGÜN B., BARAN BULUT D.
  1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 20 - 22 June 2013, pp.141
 27. Sınıf öğretmeniadaylarının eşit işaretine yönelik alan bilgileri ve pedagojik alan bilgileriANKARA, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2013, ss.s-s
  AYGÜN B., BARAN BULUT D., İPEK A. S.
  MATDER 12. Matematik sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2013
 28. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eşit İşaretine Yönelik Alan Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgileri
  AYGÜN B., BARAN BULUT D., İPEK A. S.
  12. Matematik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2013, no.12
 29. İlköğretim Öğrencilerinin Eşit İşaretine Yönelik Anlamaları
  BARAN BULUT D., AYGÜN B., İPEK A. S.
  XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012
 30. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarinin Teknoloji Destekli Temsillerle İlgili Düşünceleri
  İPEK A. S. , BARAN BULUT D.
  5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.458-462
 31. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Temsillerle İlgili Düşünceleri.
  İPEK A. S. , BARAN BULUT D.
  5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, no.5, pp.458-462
 32. Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğasına, Öğretimine Ve Öğrenimine Yönelik İnançlarına Etkisi
  ATASOY E., KARAKUŞ F., İPEK A. S. , CAMADAN F.
  10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011
 33. MULTIPLE REPRESENTATIONS OF FRACTIONS: PERFORMANCE AND BELIEFS OF ELEMENTARY STUDENTS
  ALBAYRAK M., İPEK A. S. , Unal Z. A.
  35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Turkey, 10 - 15 July 2011, pp.428
 34. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Açı İle İlgili Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma
  İPEK A. S. , ATASOY E., OKUMUŞ S.
  9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, Trabzon, Turkey, 20 - 22 October 2010
 35. The relation between the problem posing and problem solving skills of prospective elementary mathematics teachers
  Kar T., ÖZDEMİR E., İPEK A. S. , ALBAYRAK M.
  2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1577-1583
 36. Prospective Mathematics Teachers’ Attitudes Towards Learning Mathematics with Technology
  İPEK A. S. , BERİGEL M., ALBAYRAK M.
  7th International Educational Technology Conference, Lefkose, Cyprus (Kktc), 3 - 05 May 2007, vol.II, pp.27-30
 37. Bilgisayar Ortamında Matematiksel Modellemeler Kullanarak Öğrencilerin Temel Matematiksel Becerilerinin Geliştirilmesi
  İPEK A. S. , BERİGEL M.
  6th International Educational Technology Conference, Lefkose, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2006, vol.I, pp.907-911
 38. İlköğretim okulu matematik dersi programının kapsam ve eğitim durumları açısından incelenmesi
  ALBAYRAK M., IŞIK C., İPEK A. S.
  Eğitimde Yansımalar VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 14 November 2005 - 16 November 2015, pp.256-261

Academic and Administrative Experience

2019 - Continues Head of Department Recep Tayyip Erdogan University, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
2018 - Continues BAP Scientific Commissioner Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi
2008 - 2021 Head of Department Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim
2011 - 2016 Vice Dean Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi

Courses

Soyut Matematik, Undergraduate, 2018 - 2019
Matematik Öğretim Programı ve Planlama, Undergraduate, 2017 - 2018
Matematiğin Temelleri-I, Undergraduate, 2018 - 2019
İlköğretim Matematiğinde Çoklu Temsiller, Postgraduate, 2017 - 2018
Karmaşık Analiz, Undergraduate, 2017 - 2018

Advising Theses

İpek A. S. , 7. sınıf öğrencilerinin tam sayılarla işlemlerde ilişkilendirme becerilerinin incelenmesi, Postgraduate, S.TURAN(Student), 2021
İPEK A. S. , Ortaokul matematik öğretmenlerinin tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerine yönelik konu alan bilgilerinin incelenmesi, Postgraduate, M.AK(Student), 2019
İPEK A. S. , 6. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterimlerle İlgili Sayı Duyuları, Temsile ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Postgraduate, K.HUT(Student), 2019
İPEK A. S. , İlkokul matematik ders kitaplarındaki doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemleriyle ilgili problemlerin incelenmesi, Postgraduate, A.Usta(Student), 2018
İPEK A. S. , Matematiksel Modelleme ile Cebir Öğretiminin Öğrencilerin Akademik başarılarına ve matematiği günlük yaşamla ilişkilendirmelerine etkisi, Postgraduate, Y.Sandalcı(Student), 2013
İPEK A. S. , Gerçekçi Matematik Eğitiminin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına ve Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi, Postgraduate, Z.Aydın(Student), 2008

Citations

Total Citations (WOS):18
h-index (WOS):1

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training For Elementary Sch. Edu. in Mathematics, Teacher Training in Science and Math. at Second. Sch. Lev.

Non Academic Experience

National Education Directorate, Van il Milli Eğitim Müdürlüğü, Temel Eğitim