Education Information

Education Information

 • 2014 - 2020 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Dr), Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2011 Undergraduate

  Istanbul University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  İslâm Borçlar Hukukunda Niza

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Dr)

 • 2014 Postgraduate

  İbadetler bağlamında Abdullah b. Mes'ûd'un Ebû Hanîfe'ye etkisi

  Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku)