Announcements & Documents

ISL223 İstatistik-I Örnek Sınav Soruları
Exam
10/17/2019
ISL224 İstatistik-II Örnek Sınavı Soruları
Exam
10/17/2019
ISL224 İstatistik-II Örnek KPSS Sınavı Soruları
Exam
10/17/2019
İstatistik Formüller
Lecture Note
10/17/2019
ISL223 İstatistik-I
Lecture Note
10/15/2019
ISL224 İstatistik-II
Lecture Note
10/15/2019
İstatistik Tablolar
Lecture Note
10/15/2019
ISL6036 İleri Nicel Araştırma Yöntemleri
Lecture Note
10/15/2019
ISL6036 İleri Nicel Araştırma Yöntemleri Ders Planı
Lecture Note
10/15/2019
ISL6036 İleri Nicel Araştırma Yöntemleri (Araştırma Raporunun Yazımı)
Lecture Note
10/15/2019

Thesis Documents

Examining with Multivariate Statistical Methods the Socioeconomic Development Levels of Provinces in Turkey
Using ARFIMA and FIGARCH Methods İn Markowitz Mean Variance Portfolio Optimization: An Application On ISE-30 İndex Stocks
The Effects of Mobile Marketing on Consumer Behaviors: Y Generation Example
Determination of Principal Financial Factors Affecting Transition from Value to Growth Stocks Via Multivariate Statistical Methods: An ISE-Application
Çay işletmelerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği algılarının değerlendirilmesi
Investigation of Financial Crises in Developing Country Economies in the Framework of New Approaches
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yerli ve yabancı turistlerin sağlıklı menü öğesi seçim davranışları üzerinde etkili olan faktörlerin incelenmesi: Bir yapısal eşitlik modeli yaklaşımı
Yardımsever Liderlik ve Çalışan Ses Verme Davranışı Arasındaki İlişkide Kişi Yönelimli Güç Mesafesinin Düzenleyici Rolü
Logistic Regression Analysis: An Application on Health Data
Data Mining: A Case Study of Istanbul Stock Exchange