Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  KEMİK DEFEKTİ OLUŞTURULMUŞ OSTEOPOROTİK RATLARDA BOR NİTRÜR VE/VEYA HİDROKSİAPATİT BİLEŞİKLERİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp- Tıbbi Farmakoloji

 • 2011 Postgraduate

  MEFV GENİNİN EXON 2 BÖLGESİNDEKİ Arg202Gln POLİMORFİZMİNİN BÖLGEMİZDEKİ SIKLIĞI ve EXON 10'DAKİ MUTASYONLAR İLE İLİŞKİSİ

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp- Tıbbi Biyoloji