Education Information

Education Information

 • 2017 - 2022 Doctorate

  Giresun University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı-Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü/ Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  ETKİNLİK TEMELLİ UYGULAMALARIN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ

  Giresun University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı-Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

 • 2016 Postgraduate

  ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilgiler Eğitimi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi

  Vocational Training , Araştırma Merkezleri Eğitim ve Uygulama Merkezleri

 • 2019Başarı Testi Nasıl Geliştirilir? Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme

  Vocational Training , Tubitak