Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mekke’ de Memlûkler Devleti Döneminde Meydana Gelen Sel Baskınları

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.324-333, 2020 (Other Refereed National Journals)

Memlûkler Döneminde Şâm Mahmili, Hacılar Ve Menziller

History Studies, vol.12, no.4, pp.1809-1835, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MEMLÛKLER DÖNEMİNDE MISIR’DA GAYRİMÜSLİMLERLE İLGİLİ YAŞANAN TOPLUMSAL HADİSELER VE ONLARA KARŞI UYGULANAN MÜEYYİDELER

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.589-622, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MEMLÛKLER DÖNEMİNDE BAŞKADILARIN TAYİN VE AZİLLERİNDEKİ USULSÜZLÜKLER

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.1, pp.179-193, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MEMLÛKLER ZAMANINDA MISIR HAC GÜZERGÂHI – KÂHİRE’DEN MEKKE’YE UZANAN KUTSAL YOLCULUK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.16, pp.264-314, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Memlûkler Zamanında Mısır Mahmili

TÜRKİYAT MECMUASI, vol.29/1, pp.45-80, 2019 (National Refreed University Journal)

Memlûk Sultanlarının Hacları

Tarih Okulu Dergisi, no.40, pp.312-355, 2019 (Other Refereed National Journals)

EGYPT MAHMIL DURING MAMLUKS

Türkiyat Mecmuası, vol.29, no.1, pp.45-80, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

MEMLÜK SULTANLARININ HACLARI

Tarih Okulu Dergisi, vol.12, pp.312-355, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Memlûklerde Dört Mezhep Başkadılıklarının Kuruluşu ve İşleyişi

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, no.87, pp.73-87, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Memlûkler Döneminde Medine Emîrleri

1th International Palandoken Scientific Research Congress, 24 - 25 November 2020

BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU ZAMANINDA HAC, HAC EMİRLİĞİ VE HAC MENZİLLERİ

Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 27 October 2019

Memlûkler Zamanında Kerek Şehri

XVIII. Türk Tarih Kongresi, 1 - 05 October 2018, pp.1073-1074

Kızıldeniz’ de Portekizlilere Karşı Mücadele Eden Memlûk Devleti’ne Osmanlı Yardımı

Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 September - 29 June 2013, vol.3, pp.135-156

Türkiye Selçukluları Zamanında Denizcilik Faaliyetleri

I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 27 - 30 September 2010, pp.183-202

Fâtımîlerde Denizcilik Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2012, pp.471-484

Books & Book Chapters

Memlûkler Döneminde Mekke Emirleri

Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2020

Doğu Karadeniz Bölgesinde İlk Türk Yerleşimleri

in: Başlangıçtan 19. Yüzyıla Rize Tarihi, Burak Gani Erol, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.154-184, 2020

Osmanlı Öncesi Türk Denizcilik Faaliyetleri

in: Hunlar’dan Günümüze Türk Askeri Kültürü, A. Sefa Özkaya, Editor, Kronik, İstanbul, pp.314-332, 2019

Ortaçağlarda Nil Nehri’nin Su Seviyesinin Ölçülmesi, Ölçekler (Mikyâs Nilometre) ve Su Seviyesinin Mısır’ın İctimâî Hayatına Tesiri

in: Tarihin ve Tarihçinin İzindenKazım Yaşar Kopraman Armağanı, Altan Çetin, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.205-224, 2014