Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tüzel Kişilik Perdesinin Kamu Alacakları İçin Kaldırılması

I. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi, Turkey, 04 March 2023

Dijital Vergi Denetimi: Fırsatlar ve Riskler

5. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 10 - 11 October 2022

An Overview of Advance Pricing Agreements in Turkey and United States

8. International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, Belgrade, Serbia, 28 - 30 June 2017, vol.1, pp.82

The Effect of Public Incentive Policies on the Development of Wind Power Plants in Turkey

International Congress of Energy, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2017, pp.89-102

The Role of Taxation Problems on the Development of E-Commerce

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.642-648 identifier

Books & Book Chapters

Mali Yapılandırma Kanunları Kapsamında Davadan Vazgeçme

in: TOPLUM EKONOMİ VERGİ -Teorik ve Ampirik Değerlendirmeler-, Geyik, Osman ; Şeren, Gamze Yıldız, Editor, Gazi Kitabevi, pp.153-175, 2023

A Comparative Analysis of Advance Pricing Agreements in Turkey and the United States

in: The Political Economy of Public Finance, Çelen Mustafa, Zülfüoğlu Özkan, Robak Elżbieta, Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.217-236, 2017

Episodes in the Encyclopedia

The SAGE Encyclopedia of the Internet

SAGE Publications, Inc., pp.588-590, 2018