Education Information

Education Information

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE ULUSLARARASI GÖÇÜN TOPLUMSAL ETKİLERİ

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

 • 2008 Postgraduate

  Örgütsel bağlılık ve İş değerleri arasındaki ilişki: Adana ilinde bir inceleme

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Perstpectives on Refugee Labor in Migration Studies

  Other , Göç Araştırmaları Derneği