Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2010 - Continues Research Assistant PhD

    Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Courses

  • Undergraduate Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

  • Undergraduate Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sorunları

  • Undergraduate Sosyoloji

Representation and Promotion Activities

  • Kadına Karşı Şiddet, Şiddetle Mücadele ve Önleme Yolları Eğitimi

    Institutional Representation, Fındıklı Yardımseverler Derneği , Turkey, Rize, 2021 - 2021