Learning Knowledge


Doctorate
2020 - Continues
Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Postgraduate
2017 - 2019
Istanbul 29 Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Undergraduate
2012 - 2017
Istanbul 29 Mayis University, Faculty Of Internatıonal Islamıc Relıgıons, Turkey

Academic Titles / Tasks


Research Assistant
2020 - Continues
Recep Tayyip Erdogan University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Articles Published in Other Journals

 1. Hadis Şerh Literatürü I (ed. Mustafa Macit Karagözoğlu). İstanbul: İFAV, 2020, 440 sayfa.
  ÇETİN B.
  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Eschatology and the Dating of Traditions
  Toprak A., Çetin B.
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.19, pp.366-398, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. 20. yy'da Mana ile Rivayet Tartışmaları
  Çetin B.
  in: Güncel Hadis Meselelerinin Anlaşılması ve Yorumlanması, İbrahim Özcoşar vd, Editor, DİVAN, İstanbul, pp.100-120, 2022

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Yirminci Yüzyılda Mana ile Rivayet Tartışmaları: Analitik Değerlendirme ve Yöntemsel Katkı
  Çetin B.
  Güncel Hadis Meseleleri ve Babanzade Ahmed Naim, Diyarbakır, Turkey, 5 - 07 November 2021
 2. Siyasetname Muhtevasında Bir Sahih-i Buhârî Şerhi
  ÇETİN B.
  Osmanlı’xxda İlmi Hadis, 13 - 14 December 2019
 3. Hicri I. Asır Basra Kadıları ve Hadis Rivayetiyle İlişkileri
  ÇETİN B.
  İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Hadis Öğrenci Sempozyumu I, Turkey, 22 - 23 November 2019
 4. ICTIMÂI BIR HADIS SERHI ÖRNEGI MEHMED ÂRIF BEY VE BINBIR HADIS-I SERIF VE SERHI ADLI ESERI
  Çetin B.
  Abdülhamid Dönemi Osmanlı Coğrafyasında İslami İlimler, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2018, pp.33-55
 5. Diyanet İşleri Başkanlığı Bünyesinde Çalışan Kuran Kursu Öğreticilerinin Temel Kaynaklara Bakışı
  ÇETİN B.
  Toplumsal Değişim Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu II, Turkey, 4 - 05 May 2018