Ögrenim Bilgisi


Doktora
2020 - Devam Ediyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Yüksek Lisans
2017 - 2019
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Lisans
2012 - 2017
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Uluslararası İslam Ve Din Bilimleri Fakültesi, Türkiye

Akademik Unvanlar / Görevler


Araştırma Görevlisi
2020 - Devam Ediyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Hadis Şerh Literatürü I (ed. Mustafa Macit Karagözoğlu). İstanbul: İFAV, 2020, 440 sayfa.
  ÇETİN B.
  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2021 (Hakemli Dergi)
 2. Fiten ve Hadislerin Tarihlendirilmesi
  Toprak A., Çetin B.
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.19, ss.366-398, 2021 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. 20. yy'da Mana ile Rivayet Tartışmaları
  Çetin B.
  Güncel Hadis Meselelerinin Anlaşılması ve Yorumlanması, İbrahim Özcoşar vd, Editör, DİVAN, İstanbul, ss.100-120, 2022

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Yirminci Yüzyılda Mana ile Rivayet Tartışmaları: Analitik Değerlendirme ve Yöntemsel Katkı
  Çetin B.
  Güncel Hadis Meseleleri ve Babanzade Ahmed Naim, Diyarbakır, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2021
 2. Siyasetname Muhtevasında Bir Sahih-i Buhârî Şerhi
  ÇETİN B.
  Osmanlı’xxda İlmi Hadis, 13 - 14 Aralık 2019
 3. Hicri I. Asır Basra Kadıları ve Hadis Rivayetiyle İlişkileri
  ÇETİN B.
  İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Hadis Öğrenci Sempozyumu I, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2019
 4. ICTIMÂI BIR HADIS SERHI ÖRNEGI MEHMED ÂRIF BEY VE BINBIR HADIS-I SERIF VE SERHI ADLI ESERI
  Çetin B.
  Abdülhamid Dönemi Osmanlı Coğrafyasında İslami İlimler, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018, ss.33-55
 5. Diyanet İşleri Başkanlığı Bünyesinde Çalışan Kuran Kursu Öğreticilerinin Temel Kaynaklara Bakışı
  ÇETİN B.
  Toplumsal Değişim Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu II, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018