Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yirminci Yüzyılda Mana ile Rivayet Tartışmaları: Analitik Değerlendirme ve Yöntemsel Katkı

Güncel Hadis Meseleleri ve Babanzade Ahmed Naim, Diyarbakır, Turkey, 5 - 07 November 2021

Siyasetname Muhtevasında Bir Sahih-i Buhârî Şerhi

Osmanlı’xxda İlmi Hadis, 13 - 14 December 2019

Hicri I. Asır Basra Kadıları ve Hadis Rivayetiyle İlişkileri

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Hadis Öğrenci Sempozyumu I, Turkey, 22 - 23 November 2019

ICTIMÂI BIR HADIS SERHI ÖRNEGI MEHMED ÂRIF BEY VE BINBIR HADIS-I SERIF VE SERHI ADLI ESERI

Abdülhamid Dönemi Osmanlı Coğrafyasında İslami İlimler, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2018, pp.33-55 Sustainable Development

Diyanet İşleri Başkanlığı Bünyesinde Çalışan Kuran Kursu Öğreticilerinin Temel Kaynaklara Bakışı

Toplumsal Değişim Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu II, Turkey, 4 - 05 May 2018

Books & Book Chapters

20. yy'da Mana ile Rivayet Tartışmaları

in: Güncel Hadis Meselelerinin Anlaşılması ve Yorumlanması, İbrahim Özcoşar vd, Editor, DİVAN, İstanbul, pp.100-120, 2022