Education Information

Education Information

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, Coğrafya, Turkey

 • 1981 - 1986 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih- Coğrafya, Coğrafya- Fiziki Coğrafya, Turkey

Dissertations

 • 1994 Postgraduate

  AĞIN - ARAPGİR ÇEVRESİNİN (ELAZIĞ KUZEYBATISI) JEOMORFOLOJİSİ

  Firat University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya- Fiziki Coğrafya