Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

STABILITY AND INSTABILITY IN THE FRIENDSHIP NETWORKS OF THE TURKISH WHITE-COLLAR CLASS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.40, no.7, pp.1123-1135, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Postmodern Tüketim, Tüketim Kültürü ve Toplumsal Kimliğin İnşası

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.35, pp.231-252, 2018 (National Refreed University Journal)

Sanal Topluluklar ve Geleneksel Topluluklar Arasındaki farklılıkların Sosyolojik Bir Analizi

SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.17, no.2, pp.158-190, 2014 (Other Refereed National Journals)

Anne ve Babaların Okul Öncesi eğitime Devam Eden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.30, pp.56-72, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sanal Topluluklarla Geleneksel Topluluklar Arasındaki Farklılıkların Sosyolojik bir Analizi

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.1, pp.159-190, 2014 (Other Refereed National Journals)

Beyaz Yakalı Orta Sınıfın Toplumsal Ağları Üzerine Bir Çözümleme

SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.152-183, 2011 (Other Refereed National Journals)

Postmodernist Antipati: Postmodernist Sınıf(sızlık) Yaklaşımlarına Eleştirel Bir Bakış

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,, vol.65, no.1, pp.205-227, 2010 (National Refreed University Journal)

Tüketim Kültürü, Kapitalizm Ve İnsan İhtiyaçları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Tartışma

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.34, no.1, pp.25-42, 2010 (National Refreed University Journal)

Gender and Property: An Analysis of Inequalities in Distribution of Property and Control Over Property

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.13, no.3, pp.85-100, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sermaye ve Emek Arasında: Goldthorpe ve Wright’ın Sınıf Yaklaşımları Üzerine Eleştirel bir Değerlendirme

Sosyoloji Araştımaları Degisi, vol.11, no.2, pp.151-182, 2008 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Demokrasi Eğitimi ve Demokrasi Eğitiminde Pratik Uygulamalar

Çoluk Çocuk Dergisi, vol.3, pp.15-22, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Bakkal ve Süpermarket: Geleneksel ve Modern Tüketim Mekânlarının Akılcılaşma Süreci Çerçevesinde Değerlendirilmesi

SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.146-170, 2006 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilimlerin, Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Öğrenme Alanlarına Yansımaları: Bir Analiz Çalışması

International Congress On Vacational and Technical Sciences, Batumi, Georgia, 8 - 10 April 2017, pp.72

Books & Book Chapters

Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma Yaşamı

in: Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Şenol, Dolunay ve Eylem Kaya, Havva, Editor, Lisans, İstanbul, pp.243-256, 2018

Sınıf Statü ve Tüketim: Bourdieu'nun Sınıf Çözümlemesinin Kültürel Boyutu

in: Prof.Dr. Mahmut Tezcan'a Armağan, Kasapoğlu, Aytül Çakır, İlhan Ayşe Güler, Zuhal, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.637-651, 2017

Mübeccel Kıray

in: Türk Sosyologları, Nazmi Avcı, Erdal Aksoy, Editor, Lisans, İstanbul, pp.265-280, 2017

Sınıf, Statü ve Tüketim: Bourdie'nun Sınıf Analizinin Kültürel Boyutu

in: Prof. Dr. Mahmut Tezcan' Armağan, Aytül Kasapoğlu, Ayşe Çakır İlhan, Zuhal Güler, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.637-651, 2017

Sınıf Statü ve Tüketim: Bourdieu’nun Sınıf Çözümlemesinin Kültürel Boyutu

in: Prof.Dr. Mahmut Tezcan’a Armağan, Kasapoğlu, Aytül Çakır, İlhan Ayşe Güler, Zuhal, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.637-651, 2017

Mübeccel Belik Kıray

in: Türk Sosyologları, Avcı, Nazmi Aksoy, Erdal, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.265-280, 2017

Sosyal Değişme

in: Sosyoloji, Merter, Feridun: Talas, Mustafa, Editor, Lisans, İstanbul, pp.332-265, 2017

Sanayi Devrimi, Kapitalizm ve Toplum

in: Ekonomi Sosyolojisi, Mustafa Talas ve Bülent Şen, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.79-91, 2016

Sınıfın Sonu mu? Sınıf Tartışmalarının Gidişatı

in: Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Lütfi Sunar, Editor, Matbu, İstanbul, pp.29-44, 2016

Sanayi Devrimi Kapitalizm ve Toplum

in: Ekonomi Sosyolojisi, Mustafa Talas, Bülent Şen, Editor, Lisans, İstanbul, pp.79-91, 2016

Sınıfın Sonu Mu? Sınıf Tartışmalarının Gidişatı.

in: Türkiye de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizllik, Lütfi Sunar, Editor, Matbu, İstanbul, pp.29-44, 2016

Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim

in: Eğitim Sosyolojisi, Türkkahraman, M., Editor, Lisans, İstanbul, pp.119-136, 2013

Sosyal Değişme

in: Sosyoloji, Merter, F., Talas, M., Editor, Lisans, İstanbul, pp.121-136, 2010

Tüketimin Sosyolojisi

Lisans, İstanbul, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Felsefe Ansiklopedisi

Ebabil Yayıncılık, pp.234-235, 2007

Felsefe Ansiklopedisi

Ebabil Yayıncılık, pp.293-295, 2007

Felsefe Ansiklopedisi

Ebabil, pp.289-291, 2007

Other Publications