Supported Projects

Supported Projects

Patent

Student Project

  • 2024 - Continues Kestane Kabuğu Polifenollerini İçeren Bazı Azo Bileşiklerinin Sentezi Ve Tekstil Ürünlerinin Boyanmasında Kullanımının Araştırılması

    R & D Project , Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

  • 2022 - 2023 TİMOL VE KARVAKROL AZO BİLEŞİKLERİNİ İÇEREN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE SPEKTRAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

    R & D Project , Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey