Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Futbol Kulüplerinde İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, vol.12, no.3, pp.689-710, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İnsan Kaynakları Muhasebesine İlişkin Değerleme Modellerinin İncelenmesi

Journal of Economics Business Studies, vol.8, no.15, pp.99-109, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Banka Ticari Kredi Yetkililerinin Finansal Tablo Manipülasyonlarına Bakışı: Trabzon ve Rize İllerinde Bir Araştırma.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.9, no.18, pp.421-451, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yeni Bir Kurumsal Raporlama Yaklaşımı Olarak Entegre Raporlama Ve Dünyadaki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.11, pp.85-102, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Kullandıkları İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.6, no.12, pp.268-291, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Kullandıkları İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.6, no.12, pp.268-291, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Journal of Management and Economics Research, no.23, pp.207-227, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Yaratıcı Muhasebe Stratejileri

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.8, no.2, pp.49-70, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulamaları ve Özgün Muhasebe İşlemleri

Vergi Dünyası Dergisi, no.384, pp.80-88, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Finansal Tablolara ve Karar Almaya Etkileri Açısından Önemli Muhasebe Politikaları

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.7, pp.151-173, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Muhasebe Çevresi ve Çevrenin Muhasebeye Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, vol.4, no.7, pp.358-381, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı Kapsamında Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Muhasebeleştirilmesi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.2, pp.151-170, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Muhasebe Bürolarında Sunulan Hizmetin Kalitesinin Müşteriler Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.9, no.18, pp.239-254, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Çay İşletmelerinde Faaliyet Temelli Maliyetlemenin Kullanılabilirliğive Bir Uygulama

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.14, no.1, pp.113-132, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Gıda Bankacılığı ve Muhasebe İşlemleri

marmara üniversitesi iksadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.26, no.1, pp.191-210, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Lojistik Faaliyetler ve Muhasebe İşlemleri I

Mufad, no.30, pp.54-65, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Faaliyet Temelli Maliyetleme Kamu Hastanesi Uygulaması

muğla üniversitesi sosyal bilimler dergisi, no.17, pp.55-82, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

İşletmelerde Sosyal Raporlama

Mufad, no.26, pp.35-42, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cash Awqaf in the Ottomans the Case of Ahmet Pahsa Waqf in Trabzon 1713

12 th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 20 - 24 July 2008, pp.2849-2867

Çevre Muhasebesi ve Raporlama Uygulamalarında Muhasebecinin Rolü The Role of Accountant in Environmental Accounting and Reporting Implications

The Third Business and Economy International Workshop Giresun, Giresun, Turkey, 26 - 27 June 2008, pp.189-200

Books & Book Chapters

Karayolu Taşıma İşletmeleri Muhasebesi

in: TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ, SÜRMEN YUSUF, Editor, Umuttepe Yayınları, 2015